Yapı Kredi olarak faaliyetlerimizin çevreye olan negatif etkisini asgari seviyeye indirmek için tüm faaliyetlerimizde;

Devamı

- Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını koruyacak, en verimli biçimde kullanacak ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri minimize edecek,
- Mümkün olduğu kadar atık oluşumunu önleyecek ve geri dönüşümü sağlayacak,
- Çalışanların ve kamunun çevre duyarlılığını artıracak ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık düzeyini yükseltecek adımlar atmak için çalışıyoruz.