Çalışanlarımızın bilgilendirilmesinin yanısıra müşterilerimizi de özellikle kağıt atıklar konusunda farklı iletişim kanalları ile bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizi e-fatura kullanımına teşvik ederken, internet şubesi ve mobil şube kullanımı ile klasik bankacılık işlemleri esnasında meydana gelen kağıt atık miktarını azaltıyoruz. Dijital dünyadaki gelişmelere ve internet kullanımının yaygınlığına paralel olarak müşterilerimizin elektronik hesap özeti kullanım oranını artırmaya yönelik çeşitli kampanyalar düzenliyor, zaman zaman bu kampanyaları ağaç dikimi ile destekliyor ve her yıl bu oranı artırıyoruz.

Kurumca yürüttüğümüz projelerin yanı sıra, işbirliği içerisinde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı projelere imza atıyoruz.

Bu kapsamda TEMA'yla birlikte çeşitli fidan dikim projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ülkemizin farklı bölgelerinde 286 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızla ilgili son rapora göre fidanlaşmanın yüzde 85 civarında gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.