Yapı Kredi olarak, sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren inisiyatifler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları gibi çeşitli paydaşlarla işbirlikleri yürütüyoruz. Bu doğrultuda WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın) ülkemizde biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin korunmasına yönelik olarak geliştirilen projelere kaynak yaratmak amacıyla başlattığı 'Türkiye'nin Canı Kampanyası'na destek veriyoruz. Bireylerin ve kurumların bağışlarıyla oluşturulan bir hibe fonu ile Türkiye'de doğa koruma konusunda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmelerini sağlayan kampanyaya olan desteğimizi 2014 yılından beri sürdürüyoruz.