Yaygın bir şube ağıyla hizmet veren bir banka olarak faaliyetlerimizin başlıca çevresel etki alanlarını plastik, kağıt, cam ve metal atıklar oluşturmaktadır. Özellikle ofis süreçlerinden kaynaklanan bu atıkların miktarını azaltmanın önemli bir yolu çalışanların davranış alışkanlıklarını değiştirmektir. Bu anlayışla çalışanlarımızın atık azaltımını destekleyecek nitelikte bilgilendirilmesini sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın atık azaltımını desteklemek için gerçekleştirdiğimiz farkındalık arttırıcı faaliyetlerle iç paydaşlarımızın hem işyerlerinde hem de özel hayatlarında tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyoruz. Gerek merkez binalarda gerekse şubelerde bulunan ve periyodik olarak içeriğini değiştirdiğimiz panolarla bilinçli tüketime dair bilgilendirmelerde bulunuyor, iç iletişim kanallarımızla  düzenli hatırlatmalar gerçekleştiriyoruz.