Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2011 yılında başlattığımız geri dönüşüm projemizi, aktif olarak devam ettiriyoruz. Genel Müdürlük ve bölge binalarımıza yerleştirilen geri dönüştürülebilir atık toplama kutularıyla kaynağında atık ayırma uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda geri dönüştürülebilir kâğıt, plastik, metal ve cam atıkları, hizmet noktalarımızın bağlı olduğu belediyeye veya lisanslı firmalara vererek geri dönüşümünü sağlıyoruz. Buna ek olarak, kullanım ömrünü tamamlayan elektronik ekipmanlarımızı, lisanslı firmalar aracılığıyla toplayarak geri dönüşüme gönderiyoruz. Alt yüklenicilerimizi, atık yönetimi ile ilgili bilgilendiriyor ve geri dönüşüm projemize dahil ediyoruz. Genel müdürlük binalarımızda yer alan alt yüklenicilere ait bitkisel atık yağlarının da lisanslı firmalara verilmesini sağlayarak geri kazanılmasını sağlıyoruz. Çalışan bilgilendirme çalışmalarının geri dönüşüm projesinde elde edilen performans sonuçları üzerinde pozitif etki meydana getirdiğini gözlemliyoruz.

Geri dönüşüm hareketimiz kapsamında elde ettiğimiz sonuçları yıllık olarak Sürdürülebilirik Raporu’muzda tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Geri dönüşüm hareketiyle ilgili detaylı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporu'muzdan ulaşabilirsiniz.