İnsan hayatını mümkün kılan doğal kaynakları ve ekosistemi doğal sermayemiz olarak tanımlıyor, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini takip edip azaltarak çevresel sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz. Operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri ve finansal faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan dolaylı çevresel ve sosyal etkilerimizi asgari seviyeye düşürmek için gayret gösteriyor; daha az sera gazı emisyonu, daha az enerji sarfiyatı, daha az atık üretimi ve daha az su kullanımı sağlıyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda sorumlu bir banka olarak hareket ediyor, değer zincirimizin her bir unsurunun bu konudaki farkındalığını artıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi hayata geçirebilmek için ana hissedarlarımız olan Koç Holding ve UniCredit'in bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Koç Topluluğu bünyesinde Topluluk şirketlerinin çevre yönetiminden sorumlu yöneticilerinin oluşturduğu Koç Çevre Kurulunun üyesiyiz. Topluluk genelindeki politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve yayılması faaliyetlerini yürüten yapı dâhilinde belirlenen stratejik hedefleri performans hedeflerimize dönüştürüyor ve üst yönetimden en alt kademeye tüm Yapı Kredi organizasyonuna yayılmasını sağlıyoruz. Hedef gerçekleşmelerini ve performans sonuçlarımızı düzenli olarak takip ediyor, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın bilgilerine sunuyoruz. Çevre kanunu ve düzenlemelerine uyum için Koç Topluluğu Denetim Grubu ile periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz.

2011 yılından bu yana uygulamaya başladığımız ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu belgelendirme çalışmasını her yıl sürdürmekteyiz. Sera gazı envanterlerinin şirket seviyesinde hesaplanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için kılavuzluk eden ISO 14064 standardı dahilindeki çalışmalarımız sonucunda sera gazı emisyonu azaltımı sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın güvenlik ve konforlarından ödün vermeyecek şekilde karbon salımının minimize edilmesi için çalışan servisleri rota optimizasyonu ve yeni nesil araçlara geçiş gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlıyoruz. Bilişim teknolojileri alanında da çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Enerji tüketimi, ısı ve karbon salımı konularında pozitif bir etki yaratmak amacıyla, daha çevreci bir bilişim stratejisi oluşturma yönündeki çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında çevreci bilgisayar sistemlerinin kullanımı ve uygulanan elektrik enerjisi tasarruf politikası ile enerji tasarrufu sağlamaktayız. Benzer şekilde, veri merkezlerinde (data center) yürütülen fiziksel iptaller ve sanallaştırma teknolojisinin uygulamalarıyla da enerji tasarrufu elde etmekteyiz.

Bunların yanı sıra, mevcut çevre politika ve yaklaşımımızı geliştirmek için çevresel ve sosyal etki değerlendirme sistemi kurulması çalışmasını tamamladık. Bu bağlamda, destekleyici unsurlar olarak Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı çerçevesinde raporlamaya başladık ve genel müdürlük binalarımız için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulumu çalışmalarımızı tamamladık.

Yapı Kredi olarak çevre politikamız ve uygulamalarımızı tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın erişimine açık olarak iletişim kanallarımızda bulunduruyor ve konu ile ilgili farkındalık yaratıcı iletişim yapıyoruz. Çevre alanındaki çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgileri yıllık olarak Sürdürülebilirlik Raporu'muzda tüm paydaşlarımızla paylaşmaktayız. Bu konuda yürüttümüz faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler için Sürdürülebilirlik Raporu’muzu inceleyebilirsiniz.