Yapı Kredi olarak, çağdaş eğitim olanaklarına sahip olmayan ilköğretim çağındaki çocukların okul dışı eğitim aktiviteleri gerçekleştirmelerine fırsat tanımak amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle düzenlenen "Okuyorum Oynuyorum" projesine 2006 yılından bu yana destek vermekteyiz.

Okuyorum Oynuyorum Eğitim Programı, 1. - 8. sınıf çocukların okuma becerilerini geliştirmek amacıyla her sınıf düzeyi için seçilmiş 10 ayrı kitaptan/öyküden ve bu öyküleri anlamaya yönelik çalışmalardan oluşuyor. Program, Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretim Programı'nın genel ve özel amaçlarının yanı sıra yaratıcı okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çok çeşitli yöntemleri ve tekniği içeriyor.

Proje, ilköğretim çağındaki çocuklara dinleme ve okuma zevki kazandırmayı, onların bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmayı, belirli bir konu çerçevesinde konuşma ve tartışma becerisi kazandırmayı, görüp izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını anlama gücü edindirmeyi; gördüklerini, yaşadıklarını ve dinlediklerini arkadaşlarına sözlü ve yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ocak 2016'dan bu yana program son halini almış ve Yaratıcı Okuma ve yeni eklenen Yaratıcı Yazma ile iki ayrı modül halinde uygulanmaya başlamıştır. Yaratıcı Okuma çocukların yaratıcı düşünme, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeyi hedef alırken, Yaratıcı Yazma ise çocuklara yazma heyecanını kazandırmayı ve yazma kültürü oluşturma yolunda ilk adımlarını atmalarını amaçlamaktadır.

Yapı Kredi'nin eğitime katkıda bulunma hedefine paralel olarak gerçekleştirdiğimiz bu projenin etkinlikleri, bugün TEGV'in yurt çapındaki 9 eğitim parkı ve 36 öğrenim birimi olmak üzere, hedefi olan toplam 45 etkinlik noktasının tümünde TEGV'in 6.000'i aşkın gönüllüsü tarafından uygulanmaktadır. Öğrenim birimleri ve eğitim parklarında yer alan ve Okuma Adası olarak adlandırılan birer oda yeniden dekore edilerek projenin içeriğine uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.

İlk uygulaması Aralık 2006 tarihinde gerçekleşen "Okuyorum Oynuyorum" projesi, TEGV'e devam eden çocuklar tarafından yoğun ilgi görmüş, odaların kapasite kullanımı ortalama %158'e ulaşmıştır. Proje kapsamında 2018 Ocak sonu itibariyle 184 bin'in üzerinde çocuk/etkinlik sayısına ulaşılmıştır.

Yapı Kredi olarak 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın yanı sıra her yıl çocukların gelişimine katkıda bulunacak ek faaliyetler de düzenliyoruz. Edebiyat şenlikleri ve yazar-çocuk buluşmaları, ünlü sanatçılarımızın da desteklediği ve Çocuk Hakları Bildirgesi'nden seçilen 12 temel ilkenin senaryolaştırıldığı "Sokak Tiyatroları" bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi için: www.tegv.org.tr