Atatürk Koleksiyonu

Yapı Kredi koleksiyonları arasında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait bazı evrak ve özel eşyanın ayrıcalıklı bir yeri var. Yapı Kredi Tarihi Arşivi envanterlerine kayıtlı olan koleksiyon, 1996 yılında yazar ve araştırmacı Eriş Ülger’den satın alındı.

Atatürk’e ait özel eşyalar ve belgeler olarak iki ayrı katogoride incelenebilen bu koleksiyonda, Atatürk’e ait özel eşyalar, yirmi altı başlık altında toplandı. Bunlar; silahlar, madalyalar, giyim eşyaları ve kullandığı malzemeler olarak sınıflandırılıyor. Annesi Zübeyde Hanım’a ait gözlük çerçevesi, vefat ettiğinde üzerinden çıkarılan gecelik, sabahlık, altın divit, mektup açacakları ve gramafonu koleksiyonun önemli objeleri arasında bulunuyor.

Atatürk’e ait belgeler ise yaklaşık elli başlık altında toplandı. Bunlar arasında mektuplar ve müsveddeler önemli bir yer tutuyor. Bu belgeler arasında yer alan Atatürk’ün saltanatın yürürlükten kaldırılması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmanın kendi el yazısı ile kaleme aldığı müsveddesi de bulunuyor.. Ayrıca annesine, Latife Hanım’a, İsmet İnönü’ye, Salih Bozok’a, Kâzım Karabekir’e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt’e yazmış olduğu mektuplar da koleksiyonda önemli bir yer tutuyor.