Gölge Oyunu Koleksiyonu

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde bulunan bir diğer koleksiyon, yüzyıl başının gölge oyunu dalında en renkli temsilcilerinden biri sayılan Ragıp Tuğtekin'in (1892-1973) 1930’larda deve derisinden keserek ürettiği gölge oyunu figürleridir. Çeşitli oyunlar ve sahneler halinde gruplandırılan bu koleksiyon, sadece Karagöz ve Hacivat’la değil, oyunun içeriğinde geçen başka figürler ve sahne temaları ile yaratıklar, ağaç, bitki ve hayvanlarla zenginleştirildi.

Koleksiyondaki figürler oyun ve gruplara göre, yine Ragıp Tuğtekin tarafından elde yapılmış ve üzerine oyunun figür ve sahnelerinin adı Osmanlıca olarak yazılmış kutularda muhafaza edildi. Bu kutular da koleksiyonun parçası olarak özenle saklanıyor.

Bu koleksiyonu Sermet Çifter Kütüphanesi'nde bulunan, Karagöz tekniğini ve oyunlarını anlatan son derece değerli iki yazma tamamlıyor. Koleksiyon, 1950'li yıllarda Karagöz ustası Ragıp Tuğtekin'den satın alındı.

Ayrıntılı bilgi için

sanat.ykykultur.com.tr/koleksiyonlar