Bankamızın kuruluş tarihi olan 1944 yılından itibaren ciddi bir planlamaya dayanan bir resim koleksiyonu oluşturulmaya başlandı.

Koleksiyonun oluşum aşamasında, çeşitli kaynaklardan yapılan alımların yanı sıra, 10. kuruluş yıldönümümüz 1954’te düzenlenen Türk sanat tarihinin dönüm noktalarından biri olan “İş ve İstihsal” konulu yarışmadaki eserlerden satın alımlarla koleksiyon zenginleşti.

Yapı Kredi Resim Koleksiyonu, Türk ve yabancı ressamların eserlerinden oluşuyor. Her iki bölüm de kendi içinde Klasik, Modern ve Çağdaş olarak üçe ayrılıyor. Ayrıca bu bölümlerin içinde de koleksiyonun içeriği açısından farklı bölümler oluşturuldu.

Klasik Türk Ressamları Bölümü: Bankamızın klasik resim koleksiyonunda Osman Hamdi Bey’den başlayarak Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Avni Lifij, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Ruhi Arel, Diyarbakırlı Tahsin, Halife Abdülmecid, Ali Sami Boyar, Mahmud Cuda, Ayetullah Sümer, Hayri Çizel, Naci Kalmukoğlu, İbrahim Safi’den Şefik Bursalı’ya kadar birçok ressamın eseri bulunuyor.

Bu bölümde ayrıca Hoca Ali Rıza’nın desen ve suluboyalarından oluşmuş ayrı bir koleksiyon da var.

Modern ve Çağdaş Türk Ressamları Bölümü: Cevat Dereli’den başlayarak Cemal Tollu, Ali Avni Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Abidin Dino, Ferruh Başağa, Şükriye Dikmen, Adnan Varınca, İbrahim Balaban, Aliye Berger, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Nejad Melih Devrim, Neşet Günal, Orhan Peker, Turan Erol, Ömer Uluç, Mehmet Güleryüz, Özdemir Altan, Oya Zaim Katoğlu, Utku Varlık, Devrim Erbil, Emin Çizenel, Fatma Tülin, Aydın Ayan, Gülsün Karamustafa, Ali Cabbar, Ferhat Özgür, Şükran Moral, Handan Börüteçene, Selim Cebeci’ye kadar birçok Türk ressamının eseri bulunuyor.

Klasik Yabancı Ressamlar Bölümü: Bu bölümde yer alan ressamlar ise Ayvazovski, Francesco Casanova, Max Rabes ve Frederic Lewis’dir.

Çağdaş Ressamlar Bölümü: Falavio Favelli, Marco Govanni, Peter Hristof.

Bu bölümde ayrıca çağdaş Rus ressamlarına ait ayrı bir bölüm bulunuyor.

Bankamızın koleksiyonu yeni eserlerle gelişimine devam ediyor. Bu gelişimi destekleyerek ve koleksiyonumuzdaki açıkları kapatarak gurur duyacağımız bir koleksiyon yaratırken, gelecekteki Yapı Kredi Resim Koleksiyonu Müzesi’ni de şekillendiriyoruz.