1950’li yıllarda başlayan madenî para/sikke koleksiyonu oluşturma girişimimiz 1994 yılına kadar sürdü. Bu çaba sonucunda Türkiye’nin önemli nümizmatları ve koleksiyonerlerinin uzun yıllar seçerek ve severek oluşturdukları sikke koleksiyonlarının, dönemin kültür insanlarının katkılarıyla dağılması önlendi. Bu sikke koleksiyonlarını Yapı Kredi Sikke Koleksiyonları çatısı altında topladık

Koleksiyona önce antikacı Hüseyin Kocabaş ile kuyumcu Şerafettin Erel’in nadir sikke koleksiyonları satın alınarak başlandı. Daha sonra bu koleksiyonlarımıza Behzat Butak, Osman Ferit Sağlam, Ekrem Humbaracı, Muazzez Erman, Fethi Aktan, Nusret Karaca ve en son Cüneyt Ölçer koleksiyonu katıldı. Böylece dünyanın en büyük özel koleksiyonlarından birini oluşturduk. Aynı zamanda bu önemli kültür-sanat emekçilerinin yıllarca oluşturduğu birikim değerlendirilmiş oldu.

1967 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi ile birlikte Türkiye’de devlet müzeleri dışındaki ilk para sergisini açarak Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu’nu sergiledik.

Koleksiyonumuzdan seçilen 5.000 Osmanlı madenî para ve madalyasının yer aldığı bu serginin ardından, bütün dünyada hâlâ başvuru kitabı olarak kullanılan “Osmanlılarda Madenî Paralar / Coins of the Ottoman Empire” kitabını yayımladık. Türk Nümismatik Derneği’nin kurulması fikri de nümismatik çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı bu dönemde ortaya çıktı. Derneğin 1969 yılında gerçekleştirilen kuruluşuna Yapı Kredi olarak öncülük ettik.

Koleksiyondan Müzeye

Tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve 55.000 adet sikkeden oluşan bu koleksiyon ile ilgili çalışmalar, Bakanlık ve bağlı bulunan müze ile koordinasyon içinde yürütülüyor.

Koleksiyonu oluşturan çok sayıdaki kültür varlığının bir müze çatısı altında olması gerekliliği ile ve 2863 sayılı Özel Müzeler yasası doğrultusunda 1992 yılında “Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi”ni kurduk. Böylelikle envantere kayıtlı eserlerle müze sergileri açmaya başladık.

Koleksiyondaki sikkelerin üzerinde bulunanlardan, Milattan Önce 6. yüzyıldan günümüze, Atina’dan Bergama’ya, Roma’dan İstanbul’a, Hindistan’dan İspanya'ya, Viyana’dan Cezayir’e kadar çok geniş bir coğrafyanın 2.600 yıllık siyasi ve ekonomik tarihi okunabiliyor.

Koleksiyonun Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi uzmanları tarafından konservasyonu, bakımı, temizliği yapılarak bilimsel verilerinin dijital ortama aktarım çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından biri olan sikke koleksiyonunun dijital arşiv çalışması sona erdiğinde, araştırmacılara açılıp somut tarih üzerinden tespitler ve yorumlar yapılması hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için

sanat.ykykultur.com.tr/koleksiyonlar

VEDAT NEDİM TÖR (1897-1985)

VEDAT NEDİM TÖR

1897 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirip, yüksek öğrenimini Berlin Üniversitesi'nde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Matbuat Umum Müdürlüğü, Turizm Müdürlüğü yaptı. Ankara Radyosu ve Ankara Elektrik Şirketi gibi çeşitli kurumlarda yönetici olarak çalıştı. Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. Şevket Süreyya Aydemir ve Yakup Kadri ile birlikte ünlü "Kadro" dergisini yayımladı. Oyun yazarı, ilk "Yerli Malı Haftası", ilk "Sanayi ve Ziraat Kongresi", ilk "Radyo Spikerliği Kursu" ve çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmanın, serginin, organizasyonun düzenleyicisiydi.

Sanat ve fikir adamı olarak Türkiye’nin kültür ve sanat hayatında benzersiz bir örneği oluşturan Vedat Nedim Tör, Yapı Kredi’nin kuruluş tarihinden emekli olduğu 1977 yılına kadar bankanın kültür ve sanat etkinliklerini yönlendirdi.

Yapı Kredi'nin "sanat müşavirliği"ni yaptığı yıllarda Aile, Doğan Kardeş ve Sanat Dünyamız dergilerini yayımladı. Bankanın koleksiyonlarını ve etkinliklerini yönlendirerek özellikle kaybolmakta olan zanaat dallarından örnekler topladı. Düzenlenmesine öncülük ettiği büyük çaplı yarışmalar, folklor alanında başlattığı araştırma ve derleme çalışmaları, yaptığı yayınlar ile Yapı Kredi'nin pek çok dalda öncülük etmesini sağlayan Vedat Nedim Tör, 1985 yılında aramızdan ayrıldı.