Yapı Kredi'de Sürdürülebilirlik

KSS Sürdürebilirlik

İklim değişikliği, küreselleşen ekonomi ve değişen paydaş beklentileri gibi nedenlerle sürdürülebilirlik, hem uluslararası hem de ulusal ölçekte giderek önem kazanan bir kavram haline gelmektedir. Kuruluşların, finansal konularda olduğu kadar çevresel, sosyal ve ekonomik konularda da bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi, iş modellerini bu alanlardaki risk ve fırsatlara göre kurgulamaları gerekmektedir. Yapı Kredi olarak, sürdürülebilirlik alanlarındaki performansımızın iş sonuçlarımız üzerindeki etkilerini değerlendirmekte, iş stratejimizi sürdürülebilirlik politikalarının gereklilikleri doğrultusunda şekillendirmekteyiz.

Faaliyetlerimizi sürdürülebilir şekilde yöneterek, tüm paydaşlarımız nezdinde operasyonlarımızdan kaynaklanabilecek olası negatif çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri minimum seviyeye düşürmek için çalışmaktayız. Bu doğrultuda, tüm faaliyet alanlarımızda çoklu paydaş ve uzun vadeli bakış açısıyla yenilikçi çözümler üretmeye odaklanmaktayız. Ana hissedarlarımız Koç Holding ve UniCredit’in sürdürülebilirlik alanındaki birikimlerinden yararlanarak, değer zincirimiz ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer üretmeyi hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik performansımızı, uygulanan ölçme, izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarının desteğiyle sürekli olarak geliştirmekteyiz. Sürdürülebilirlik alanında elde ettiğimiz performansı, şeffaf ve etkin iletişim araçlarıyla paydaş görüşüne sunmaktayız.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın etkin ve verimli şekilde yönetilebilmesi için bu alandaki önceliklerimizi belirledik ve çalışmalarımızı bu sürdürülebilirlik öncelikleri çerçevesinde yürütüyoruz.

KSS Sürdürebilirlik Rapor

No - Konular

 • Sürdürülebilir kârlılık
 • İklim değişikliği ile mücadele (enerji emisyon yöntemi)
 • Kaynakların sorumlu kullanımı (atık yönetimi, su yönetimi)
 • Çalışan gönüllülüğü
 • Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi
 • Sorumlu satın alma uygulamaları
 • İş hayatı - özel hayat dengesi
 • Kredilerde çevresel ve sosyal risk yönetimi
 • Katılımcı ve çoğulcu işyeri olmak
 • Çevre odaklı ürün ve hizmetler
 • Finansal okur-yazarlık
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Kolay anlaşılır ürün ve hizmetler
 • Yetenek yönetimi (Kariyer yönetimi, mesleki gelişim, işveren markası)
 • Etkin risk yönetimi ve iç kontrol
 • Engelleri kaldıran bankacılık
 • İnovatif ürünler
 • Toplumsal yatırımlar
 • Finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak (mikrokredi, kobiler, girişimcilik)
 • Fırsat eşitliği/Ayrımcılığın önlenmesi
 • Sürdürülebilir ürün portfoyü
 • Akademik ve Ar-Ge işbirlikleri
 • Çalışan memnuniyeti
 • Etik, rüşvet karşılığı ve yolsuzlukla mücadele
 • Müşteri memnuniyeti
 • Bilişim teknolojileri ve iş sürekliliği, Siber güvenlik
 • Müşteri bilgilerinin güvenliği

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik raporlarımızla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.